Make your own free website on Tripod.com

           Home                Учбовий процес                Відпочинок                     Контакти

  Наша біографія

Нам-70. Багато це чи мало? Як ми пройшли цю вiдстань i
чого досягли - коротко розповiмо на цiх сторiнках.

У вереснi 1929 року пiд назвою Криворiзький залiзорудний
технiкум розпочав пiдготовку спецiалiстiв. Це був перший учбовий
заклад такого типу в нашому мiстi та i на Українi в цiлому, оскiльки
тiєї пори тiльки почала розвиватися гiрничорудна промисловiсть. У
витокiв створення матерiально-технiчної бази технiкуму,
формування педагогiчних кадрiв та методичної забезпеченостi
стояв Кузниченко В.Г, який проробив по 1931 рiк. Наступними
директорами технiкуму в рiзнi часи були: Цюцюра А.К. (1931-1932),
Беспалько М.С. (1932-1934), Журавльов П.В. (1934-1937),
Портной М.Ю. (1937-1938), Федоров К.Ф, (1938-1940),
Корогод В.М. (1940-1945), Пашков П.С.(1945-1966), Падалко В.С.
(1966-1978), Швець М.i. (1978-1980). З 1980 року i по цей час
Мироненко В.М.
У 1931 роцi технiкум перейменований в Криворiзький
гiрничорудний технiкум. У грiзнi роки Великої Вiтчизняної технiкум
був евакуйований на Урал в мiсто Нижнiй Тагiл, де влився в
Нижньо-Тагiльський металургiйний технiкум як окреме учбове
вiддiлення. З лютого 1944 року технiкум проводжує пiдготовку
спецiалiстiв у рiдному мiстi. Вiдбудовувався технiкум пiд
керiвництвом директора Пашкова Павла Семеновича в основному
руками педколективу i студентiв .

У 1955 технiкум реорганiзовується в Криворiзький гiрничо-
металургiйний, у 1961 - Криворiзький технiкум рудникової
автоматики, у 1988 - Український заочний полiтехнiчний технiкум,
ау 1999 роцi - Український полiтехнiчний технiкум. На протязi
останнiх 18 рокiв технiкум очолює досвiдчений iнженер i педагог
Мироненко Володимир Михайлович.

vmir2.jpg (17976 bytes)

home


Design©VSM Service 1999